Constryction verification and modeling of acoustic measuring probe

The paper presents a study of wave processes occurring in the experimental measuring acoustic probe. The probe is designed for contactless measurement of linear dimensions and  micro-movements  of  physical objects using acoustic oscillations in the sound range. In the course of the study, an equivalent circuit of the probe in the form of a T-link band electric K-filter was drawn up. According to the design geometric parameters of the acoustic probe, the electrical parameters of the K-filter components  are  calculated. To verify the theoretical results, a set of experimental equipment was developed, and a method of experimental research was developed. Experimental studies have confirmed the possibility of designing acoustic probe using the proposed method of calculating the geometric parameters of its elements. 

[1]  Sapozhkov  M.  A.,  Efimov  A.  P.,  Nikonov  A.  V.  and  Shorov  V.  I.  Akustyka: Spravochnyk – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Radio i sviaz, 1989. – 336 s. 
[2] Ermolov I. N., Teoriya i praktika ul'trazvukovogo kontrolya – M.: Mashinostroenie, 1981. – 240 s. 
[3] Ermolov I. K., Aleshin N. P., Potapov A. I., Akusticheskie metody kontrolya – M.: Vyssh. shkola, 1991. – 283 s. 
[4] Rudenko O. V., Soluyan S. I., Teoreticheskie osnovy nelinejnoj akustiki, Izdatel'stvo: M.: Nauka 1975. – 287 s. 
[5]  Kovalevskij  S.  V.,  Razvitie  metodov  akusticheskoj  diagnostiki  v  mashinostroenii:  monografiya / S. V. Kovalevskij, E. S. Kovalevskaya, V. I. Tulupov. – Kramatorsk : DGMA, 2014. – 91 s. 
[6] Pribory dlya nerazrushayushego kontrolya materialov i izdelij. Spravochnik. V 2-h knigah. Kn. 1/Pod red. V. V. Klyueva. - 2-e izd., pererab i dop. – M.: Mashinostroenie, 1986. -488 s. 
[7] Kuzmichev V. E., Zakony i formuly fiziki / otv. Red. Tartakovskij., – Kiev: Naukova dumka, 1989. – 864 s. 
[8]  Rhodes  J.  D.,  Theory  of  Electrical  Filters:  Per.  s  angl./  Pod  red.  A.  M.  Trahtmana.  —  M.:  Sov. radio, 1980. -240 s. 
[9] Sergeev V. V., Teoriya elektricheskih cepej. Raschet LC-filtrov s uchetom ekspluatacionnyh pokazatelej. Sankt-Peterburg, Izdatelstvo Lan, 2021-116 s. 
[10] Hristian, E. Tablicy i grafiki po raschetu filtrov : spravochnik; pod red. A. F. Beleckogo; per. s angl.:  V. T. Snegireva, N. F. Denisovoj. – Moskva: Svyaz, 1975. – 408 s. 
[11] Roman  Sheremeta,  “Acoustic aproach to measurement of microscopic linear movements”, in  “CAD in Machinery  Design – CADMD 2017” XXV Polish-Ukrainian Conference, Bielsko Biała, 20 – 21 October, 2017, pp. 16–17. 
[12] Shchur, I., Grygorchak, I., Stotsko, Z., Borysyuk, A., Shvets, R., Sheremeta, R., Koziy, V., “Hybrid electric energy storage module for distributed energy storage systems based on ecologically acceptable supercapacitor(Conference Paper)” 2nd IEEE Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2019; Lviv; Ukraine; 2 July 2019 through 6 July 2019, pp. 395–400, https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879869