Пасивний захист інформації від лазерного зондування

Автори: 
Дудикевич В.Б., Собчук І.С., Ракобовчук В.О.

Для захисту приміщення  від витоків по  оптико-електронному каналові використовуються як активні так і  пасивні методи захисту. Активні методи включають різні генератори шуму і датчики, які здатні генерувати завади. Тим не менше, використання цих засобів не завжди доцільно оскільки вони вимагають своєчасної перевірки та контролю роботи, прецизійності регулювання. Саме тому робота присвячена захисту приміщень з використанням пасивних методів.

1.    Спатерні плівки та технологія магнетронного напилення [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.tonirrostov.ru/vidy-plenok/spatternye-plenki-novinka
2.    Peter Jahoda. «Low-emissivity window film and process for producing such a film» - Патент США № 20100266801, 2010 р. - 12 ст.
3.    Структура захисних плівок [Електронний ресурс]. -  Режим    доступу:  http://www.sdi.ua/ru/articles.html
4.    Дослідження впливу температури відпалу на електричні властивості прозорих плівок на основі ВaCuTeF / З.Ю. Готра, Дж. Тейт, Р. Кікінеші., А.А. Закутаєв, В.О. Ракобовчук - Східно-Європейский журнал сучасних технологій, 2007 р. - 4 ст.
5.    Структура та оптичні властивості прозорих електропровідних плівок на основі BaCuTeF / З.Ю. Готра , Дж. Тейт., Р. Кікінеші, З.А. Дутчак, А.А. Закутаєв, Л.М. Ракобовчук, Б.М. Яворський - Східно-Європейский журнал сучасних технологій, 2007 р. - 4 ст.
6.    Marc Rehfeld. « Sooundproofing laminated glass pane » – Патент США № 5773102 , 1998 р. - 10 cт.
7.    В.Васіновіч, В. Ракобовчук. Напівпровідниковий лазер неперервної дії (660нм) та дослідження його параметрів: Матеріали VМіжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, Львів, с. 344-347