Організаційний комітет

Голова

Мороз Олександр Іванович – д.т.н., директор Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

 

Заступник голови:

Кузь Ольга Назарівна – к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

 

Секретар:

Руда Марія Віталіївна –  к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

 

Члени оргкомітету:

Петрушка Ігор Михайлович – д.т.н., завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Князь Святослав Володимирович – д.е.н., завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»;

Мальований Мирослав Степанович – д.т.н., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»;

Нагурський Олег Антонович – д.т.н., завідувач кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;

Теребух Андрій Андрійович – д.е.н., завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка»;

Яворська Надія Петрівна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»;

Стасевич Сергій Павлович – к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

Білецький Михайло Володимирович – заступник директора з організаційно-господарської роботи Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»;

Кохалевич Катерина Романівна – провідний спеціаліст Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»;

Голодовська Олена Ярославівна – провідний спеціаліст Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»;

Точ Звенислава Володимирівна – заступник голови колегії та профбюро студентів ІСТР ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».