Шифрування і дешифрування зображень дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA

2009;
: cc. 185 - 190
Authors: 

Ю. Рашкевич, А. Ковальчук, Д. Пелешко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано алгоритм шифрування зображень дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA як найстійкішого до несанкціонованого дешифрування сигналів стосовно зображень зі строго виділеними контурами.

The algorithm of encoding of the images by the linear-fractional forms with usage of members of algorithm RSA, as most nonperishable to unauthorized decoding of signals, concerning the images with strictly discharged contours is offered.

  1. Шнайер Б. Прикладная криптография. — М.: Триумф, 2003. — 815 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. — М.: Техносфера, 2007. — 583 с.
  3. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д. Д., Ковальчук А.М., Пелешко М. З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті. — 2008/1(27). — 2(28). — С. 59 — 62.
  4. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24–28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, Pp. 469– 473.