Розпаралелювання в системах обробки даних задач комп’ютерного зору

2010;
: cc. 24 - 30
Authors: 

В. Грицик (1973 р. н.)

Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури (м. Львів)

Досліджено системний підхід розпаралелювання обробки даних задач комп’ютер- ного зору у забезпеченні реального часу. Розглянуто відповідні системи паралельної і магістральної обробки даних.

The article presents a systematic research approach to parallel processing of computerized tasks in providing real-time. The article also discussed, trunk and parallel processing.

  1. Форсайт Д., Понс. Ж. Компьютерное зрение. Современный подход. — М., СПб., К.: Изд. дом «Вильямс», 2004. — 908 с.
  2. Джордж Ф. Люггер. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. — М., СПб., К.: Изд. дом «Вильямс», 2002. — 848 с.
  3. Грицик В.В., Грицик В. В. Розпаралелювання обробки даних для реалізації інформаційно-аналітичних систем. — Львів: ДНДІІІ, 2009. — 120 с.