Алгоритмічні засоби роботи змінних носіїв інформації пожежно-рятувального автомобіля

2010;
: cc. 301 - 307
Authors: 

Н. Павич, Т. Рак*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення,
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Запропоновано алгоритмічно-програмні засоби змінних носіїв інформації комп’ютеризованої системи підтримки пожежного-рятувального автомобіля. Розглядаються граф- схеми алгоритмів основних режимів функціонування змінних носіїв інформації. Показано доцільність практичного застосування запропонованих типів носіїв інформації.

In the paper the algorithmic means of the removable mass storage devices for computerized fire-fighting vehicle support system have been proposed. The algorithms flowgraphs of the basic operating modes of the removable mass storage devices have been considered. The practical application appropriateness of the proposed mass storage devices types has been showed.

  1. Скомаровський В. Інформаційно-керуючі системи пожежної безпеки України / В. Скомаровський // Пожежна безпека. – 1997. – № 4. – С. 4–9.
  2. Рак Т.Є. Особливості побудови комп’ютеризованої системи управління регіональною пожежною охороною / Т.Є. Рак // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 1997. – № 322. – С. 127–131.
  3. Рак Т. Метод визначення оптимального шляху прямування пожежних автомобілів до місця пожеж / Т.Є.Рак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2000. – № 413. – С. 169–174.
  4. Павич Н.Я. Методи і засоби інформаційної підтримки пожежно-рятувального автомобіля / Н.Я. Павич, Т.Є.Рак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. – № 663 .– С. 210–216.
  5. Кожемяко А. Тестирование карт памяти с интерфейсом SD и совместимыми: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ixbt.com/storage/flashcard-test-p12-sdmmc.shtml.
  6. Secure Digital: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital.
  7. Кузик А.Д. Про фактори впливу на оперативно-тактичні показники діяльності підрозділів пожежної охорони / А.Д. Кузик, Т.Є. Рак // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2002. – № 2 (15). – С. 258-–61.