Алгоритми кластеризації робочого поля з обмеженнями для задачі комівояжера

2010;
: cc. 87 - 90
Authors: 

Р. Базилевич, Р. Кутельмах, Б. Кузь

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Описано три підходи до кластеризації робочого поля для задачі комівояжера, що забезпечує поділ множини точок на частини з заданими обмеженнями. Один із відомих алгоритмів використовується для отримання розв’язків в кожному кластері з подальшим зшиванням часткових розв’язків.

Article describes three approaches to clustering set of points of TSP into subsets with given constraints. One of the well-known basic algorithms is used for solutions at every cluster with further joining of partial solutions.

  1. Helsgaun K. An effective implementation of the Lin–Kernighan Traveling Salesman Heuristic, 2002.
  2. Базилевич Р.П., Кутельмах Р. К. Алгоритм оптимізації розв’язків задачі комівояжера у локальній області // Наук.-техн. журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». — Харків, 2009. —№ 7 (41). — С. 41–45.
  3. Базилевич Р.П., Кутельмах Р. К. Оптимізація розв’язків задачі комівояжера методом послідовного сканування // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 638, Львів, 2009. — С. 254–260.
  4. Скворцов А. В. Триангуляция Делоне и её применение. — Томск: Изд-во Том. ун- та, 2002.
  5. Делоне Б.Н. О пустоте сферы // Изв. АН СССР. ОМЕН, 1934. — № 4. — С. 793–800.
  6. Kaplan C.S., Bosch R. TSP Art // Proceedings of Bridges 2005: Mathematical Connections in Art, Music and Science.