Обчислення оберненого елемента в нормальному базисі полів Галуа GF(2m) з використанням паралельного помножувача

2010;
: сс. 18 - 22
Authors: 

В. Глухов, Р. Еліас

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Описано апаратне вдосконалення методу Іто–Тічей–Цудзії знаходження оберненого елемента поля Галуа GF (2 m) в оптимальному нормальному базисі з використанням паралельного помножувача. Вдосконалення полягає у виконанні піднесення елемента до степеня 2i шляхом циклічного зсуву елемента на i розрядів одночасно. Наслідком вдосконалення є зменшення часу виконання послідовності операцій піднесення до квадрата, що при використанні паралельних помножувачів скорочує час знаходження оберненого елемента приблизно в 10 разів.

The paper describes Itoh, Teechai, and Tsujii method of GF (2 m) inverse element calculation improvement in optimal normal base in case of parallel multiplier use. The improvement minimizes squaring time that reduces inverse element calculation time approximately to 10 times.

  1. Національний стандарт України ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Крипт- ографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. — К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003.
  2. IEEE Std 1363-2000 IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography Sponsor Microprocessor and Microcomputer Standards Committee of the IEEE Computer Society. Approved 30 January 2000.
  3. Itoh, T., Teechai, O., and Tsujii, S. «A Fast Algorithm for Computing Multiplicative Inverses in GF (2t) Using Normal Bases, ” J. Society for Electronic Communications (Japan) 44 (1986), pp. 31-36.
  4. Глухов В., Заіченко Н., Оліярник Б. Шифропроцесор для бортових інформаційно-керуючих систем // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник (за напрямком „Інженерна механіка“). — Луцьк: Луцький державний технічний університет, 2007. — Вип. 19. — С. 33–43.
  5. Глухов В.С., Євтушенко К.С., Заіченко Н.В., Оліярник Б. О. Криптографічні засоби спеціалізованої бортової ЕОМ для бронетехніки // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький, 2007. — № 2. — Т. 2. — С. .29–33.
  6. Глухов В. С. Операційний пристрій для роботи з елементами поля Галуа, представленими у нормальній формі // Матеріали науково- технічної конференції ІППТ при Нац. ун-ті „Львівська політехніка“. — Львів, 2007.
  7. Глухов В. С. Обчислювальний пристрій для операцій над еліптичними кривими // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“ „Комп’ютерні системи та мережі“. — Львів, 2006. — № 573. –С. 54–61.
  8. Hlukhov V. Improvement of Algorithm for Computing Multiplicative Inverses in GF (2 m) Using Normal Bases. Матеріали конференції ACSN’2007. — Львів, 2007.
  9. Глухов В. С. Вдосконалення алгоритму обчислення оберненого елемента GF (2t) в нормальному базисі // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“ „Комп`ютерні системи та мережі“. –. Львів, 2007. — № 603. — С. 20–26.