Оптимізація роботи багатоцехових компресорних станцій з різнотипними газоперекачувальними агрегатами

2010;
: cc. 326 - 335
Authors: 

І. Боярин, Р. Боровий, О. Гринів, Н. Притула, В. Ямнич

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, ТзОВ «Математичний центр»

Запропоновано математичну модель і алгоритми розрахунку параметрів роботи газоперекачуючих агрегатів багатоцехових компресорних станцій. Розроблено алгоритми ідентифікації параметрів газоперекачувальних агрегатів і алгоритми оптимізації режимних параметрів за критерієм мінімуму паливного газу. Результати роботи апробовано на реальних даних.

The research introduces the mathematical model and algorithms of operational calculation of gascompressor units in multiworkshop compressor plants. The authors engineered the algorithms of gascompressor units’ parameters identification and mode parameters searching algorithm, which gains the minimal fuel gas. Outcome of the research is approved on actual data.

  1. Притула Н.М. Розрахунок параметрів потокорозподілу газу в газотранспортній системі (стаціонарний випадок) // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – С. 146–155.
  2. Притула Н.М. Задачі оптимізації потокорозподілу в газотранспортних системах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Л., 2007. – № 604. – С. 220–227.
  3. Притула Н.М., Притула М.Г., П’янило Я.Д. Розрахунок усталеного руху газу в магістральних газопроводах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Л., 2006. – № 565. – С. 270–274
  4. Гладун С., Притула Н., Землянський Б., Химко О. Розрахунок гідродинамічних параметрів стану об’єктів транспорту газу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2008. – № 629. – С. 92–99.