Опис і характеристика криптологічного пакета CRYPTOOL як навчального інструмента

2010;
: cc. 243 - 250
Authors: 

В. Хома

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра захисту інформації,
Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

Репрезентовано вільно поширюваний криптологічний пакет CrypTool. Описано функціональні можливості цього програмного пакета, набір алгоритмів шифрування та цифрового підпису, а також інструментів їхнього криптоаналізу. Наведено оцінку застосування криптологічного пакета CrypTool у навчльному процесі.

The free distribute cryptology package of CrypTool is presented in the article. Functional possibilities of this programm package, set of encryption and digital signature algorithms and also instruments of their cryptoanalysis are described. Application of cryptology package of CrypTool in an educational process is estimated.

  1. Buchmann J. Introduction to Cryptography, Springer, 2nd edition, 2004. – 335 p.
  2. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2004. – 442 c.
  3. Х.К.А. ван Тилборг. Основы Криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник. – M.: Мир, 2006. – 471 c.
  4. Бабак В.П. Теоретичні основи захисту інформації: Підручник. – Книжкове видавництво НАУ, 2008. – 752 с.
  5. http://www.cryptool.com.