Проблема подолання надмірності в інформаційних технологіях

2010;
: cc. 341 - 346
Authors: 

В. Різник

Національний університет «Львівська політехніка»», кафедра автоматизованих систем управління,
Технологічно-природничий університет м. Бидґощ (Польща)

Розглянуто новий підхід до розроблення інформаційних технологій та систем управління з поліпшеними якісними показниками, що ґрунтується на використанні ідеї оптимальних структурних пропорцій, що випливає з властивостей гармонізованого простору-часу.

The new approach for developing information technologies and control systems with improved quality factors based on the idea of optimum structural proportions, which follows from properties of harmonized space and time, is prospected in the paper.

  1. Енциклопедія кібернетики. – К.: Головна редакція УРЕ, 1973.
  2. Riznyk V.V. Multi- dimensional Systems Based on Perfect Combinatorial Models, IEE, Multidimensional Systems: Problems and Solutions, 1998, pp. 5/1-5/4.
  3. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки. – Львів: Світ, 2006. – 152 с. 4. Вейль Г. Симметрия. – М.: Наука, 1968. – 192 с.