Розроблення математичної моделі модулятора сигналів на базі трифазного однопівперіодного випрямляча

2010;
: cc. 91 - 97
Authors: 

В. Самотий1,2, У. Дзелендзяк1, А. Павельчак1

1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

2Politechnika Krakowska, katedra automatyki, Polska

Наведено математичну модель модулятора сигналів на базі трифазного одно- півперіодного випрямляча, а також запропоновано метод аналізу перехідних і усталених режимів його роботи.

Mathematical model of the modulator of signals on the basis of three-phase half-wave rectifier is resulted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.

  1. Дзелендзяк У.Ю., Самотий В.В., Павельчак А. Г. Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», Автоматика, вимірювання та керування — 2008. — № 608. — С. 28–33.
  2. Дзелендзяк У.Ю., Самотий В.В., Хомуляк М. О. Зменшення гармонічного спектра вихідного сигналу тиристорного перетворювача частоти // Збірник матеріалів III Міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. — Львів. — 2008. — С. 225–226.
  3. Самойлов С. Г. Частотный метод ускореного поиска периодического режима радиоэлектронных схем / Теоретическая электротехника: Респ. межвед. науч.-техн. сб. — Львов: Вища школа, 1985. — Вып. 38. — С. 105–110.
  4. Эйприл Т., Трик Т. Анализ стационарного режима нелинейных цепей с периодическими входными сигналами / В кн.: Автоматизация в проектировании. — М.: Мир, 1972. — С. 148–155.
  5. Minkina W., Samotyj W. Metoda analizy zjawiska ferrorezonansu we wzmacniaczu magnetycznym // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej. — 2002. — Tom VIII. — Zeszyt ½. — S. 33–38.
  6. Minkina W., Samotyj W. Trójfazowy przemiennik częstotliwości w oparciu o falownik jednofazowy // II Krajowa konferencja «Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-2), Zakopane-Kościelisko, czerwiec 1999, s. 205 — 208.
  7. Samotyj V., Shakya S. Mathematical Model of Frequency Multiplier „Symmetric Scheme of Rectification with Voltage Doubling — Bridge Parallel Thyristor Chopper“ // Technology (Journal of Engineering). — Kathmandu, 2000. — V. 9. — P. 58 — 62.
  8. Samoty V., Kobylyansky A. Transient Analysis of Cycloconvertor Operating under Static Load // Engineering Simulation, 1997. Vol. 14, pp. 159–162.
  9. Tchaban V.J. Matematic modelling of vibrative processes in nonlinear magnetic circuits // Modelling. Simulation and Control, A, AMSE Press. — 1985. –Vol. 2. — № 3. — Р. 1–5.