Виділення підкласів невокалізованих приголосних у задачах сповільнення темпу мовлення

2010;
: cc. 323 - 325
Authors: 

М. Купчак

Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра автоматизованих систем управління

Знайдено новий інформативний параметр мовного сигналу для автоматизованої класифікації підкласів невокалізованих приголосних.

The new informing parameter of linguistic signal is found for the automated classifi- cation of the unvoiced consonants subclasses.

  1. Рашкевич Ю.М. Перетворення часового масштабу мовних сигналів. – Львів: Академічний експрес, 1997. – 140 с.
  2. Рашкевич Ю.М., Шпак З.Я., Купчак М.І. Автоматична сегментація та маркірування звуків для задач сповільнення темпу відтворення мовних повідомлень // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислюваного інтелекту. – Херсон: ХНТУ, 2009. – Т.2. – С. 417–418.