Випуск 800, 2014

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.