Використання програми VISIO для виконання компонувальних креслень

Authors: 

Лудин А. М.

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто використання програми VISIO для виконання компонувальних креслень.

  1. Методичні вказівки додипломного проектування з об’ємно-планувальної частини для студентів спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв» / Укл. А.М. Лудин.— Львів, Вид-воНац. ун-ту «Львівськаполітехніка», 2009.—26 с.
  2. ДСТУБА.2.4-7-95(ГОСТ21.501-93). Правила виконання архітектурно-будівельних креслень.— К.: Держ. Комітет України у справах містобудування і архітектури,1996.
  3. Строительные нормы и правила, гл.2. Производственные здания промышленных предприятий. СНиПП2-92, Госстройиздат, 1992.