Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет „Львівська політехніка”
5
Національний університет „Львівська політехніка”
6
Національний університет „Львівська політехніка”

Проаналізовано результати дослідження складності текстів роботи “Екологічна біотехнологія” авторів О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровської-Порохнявець, В. П. Новікова за допомогою удосконаленої програми “Читанка”. Доведено доцільність визначення експериментального індексу читабельності з метою встановлення доступності текстів навчальних посібників та їх відповідності належному науково-методичному рівню.

1. Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002 “Про Національну доктрину розвитку освіти” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show.

2. роект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/files/strateg_rozv_2012.pdf.

3. ряд схвалив Національну стратегію розвитку освіти до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим до Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article. 4. Комп’ютерна програма аналізу складності текстів “Читанка”. [Електронний ресурс] /автори: А. В. Горілик, Д. В. Горілик, Б. П. Громовик. – Режим доступу: http://read.adfarm.com.ua.

5. Gunning R. The technique of clear writing / R.Gunning. – New York, NY: McGraw-Hill International Book Co, 1952. – 157с.

6. DuBay W.H. The Principles of Readability / W.H. DuBay. – Costa Mesa, California: Impact Information, 2004. – 74 с.

7. Fitzsimmons P. R. A readability assessment of online Parkinson’s disease information / P.R. Fitzsimmons, B.D. Michael, J.L. Hulley, G.O.Scott // J R Coll Physicians Edinb. – 2010. – №40(4). – С. 292–296.

8. McLaughlin G. H. SMOG Grading – a New Readability Formula / H.G.McLaughlin, // Journal of Reading. – 1969. – №12(8). – С. 639–646.

9. Senter R.J. Automated Readability Index [Електронний ресурс] / R.J.Senter, E.A.Smith // Wright-Patterson Air Force Base. – 1967. –. – Режим доступу: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD0667273

10. Coleman M. A computer readability formula designed for machine scoring / M.Coleman, T.L.Liau // Journal of Applied Psychology. – 1975. – №60. – С. 283–284.

11. Матеріали 5-ї наук.-практ. конференції з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізція технологічних процесів створення лікарських препараті” /Розроблення методу дослідження читабельності навчальної літератури для фармцевтичних дисциплін/ Тернопіль “Укрмедкнига”, 2013, с. 265–266.