Аналіз переваг і недоліків горизонтально-осьових вітроустановок

2012;
: cc. 53 - 58
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Проаналізовано характерні відмінності між горизонтально- і вертикально- осьовими вітроустановками за різними критеріями, вказано на переваги і недоліки кожної конструкції та обґрунтовано доцільність їх розвитку і використання для зростання енергетичної незалежності нашої країни.

1. http://wind.atmosfera.ua:Потребление энергии от ветровых установок. 2. http://ecozone.crimea.ua: Разнообразие ВЭУ. 3. http://teploplen.com:Вертикальный ветрогенератор, ветровые энергоустановки (ВЭУ). 4. Кузьо І.В. Обґрунтування розвитку вітроенергетичних установок малої та надмалої потужності / І.В. Кузьо, В.М. Корендій // Вісник Національного університету"Львівська політехніка". — 2010. — № 679. — С. 61–68. 5. http://dizelek.com.ua:Основные преи- мущества вертикальных ветрогенераторов. 6. Корендій В.М. Порівняльний аналіз горизонтально- і вертикально-осьових вітроустановок / В.М. Корендій // Інженерна механіка та транспорт 2011: 2-га Міжнарод. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 24–26 листопада 2011 р.: тези доповідей. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 46–49. 7. Johnson G.L. Wind energy systems. Manhattan: Electronic edition, 2006. — 449 p. 8. Manfred Stielbler. Wind energy systems for electric power generation. — Berlin: Springer, 2008. — 193 p.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => BVh78aZVqdkURW6MipYOwYu-tuO2HKUrC6YchU9l12k [:db_insert_placeholder_1] => BVh78aZVqdkURW6MipYOwYu-tuO2HKUrC6YchU9l12k [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.239.117.1 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4790;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 13:38:12.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679913492 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).