3d Computer Modeling of Chain Transmission in Metal and Polymer Design

1
Чернігівський національний технологічний університет
2
Чернігівський національний технологічний університет

Представлений порівняльний аналіз результатів дослідження комп’ютерного 3D моделювання ланцюгової передачі в металевому та полімерному виконанні за допомогою програмного комплексу SolidWorks. З аналізу графічних залежностей простежуються переваги застосування деталей з полімерних композитів в порівнянні з традиційними металевими деталями ланцюгової передачі.

1. Пилипенко О.И. Научные основы и синтез цепных передач: дис. д-ра техн. наук/О.И. Пилипенко. — Х.: ХГПУ, 1996. — 467 с. 2. Пилипенко О.І., Роговенко А.І. Автоматизований геометричний розрахунок ланцюгової передачі. Вісник ЧДТУ № 12, серія ТН. Чернігів, 2001. — С.29-34. 3. Пилипенко О.І. Динаміка багатомасової ланцюгової передачі під час усталеного режиму її роботи. Вісник ЧДТУ № 42, серія ТН. Чернігів, 2010. — С.35-44. 4. Пилипенко О.І. Порівняльна динаміка ланцюгової передачі, оснащеної металевою і полімерною натяжними зірочками. Вісник ЧДТУ № 40, серія ТН. Чернігів, 2009. — С.56-62. 5. Пилипенко О.І. Динамічна настройка роликових ланцюгових передач. Вісник ЧДТУ № 15, серія ТН. Чернігів. 2002. — С.35-38. 6. Пилипенко О.І., Борщов О.О., Степенко А.П., Козар І.Ф. Оптимізація ланцюгової передачі по параметричній функції, що містить максимальні довговічність, ККД і опір спрацюванню. Вісник ЧДТУ № 3. Машинобудування. Електроніка. Чернігів. 1997. — С.75-84. 7. Пилипенко О.І. Динаміка та розрахунок ланцюгового привода з полімерних композитів. Машинознавство № 2, Львів, 2004. — С.19-24. 8. Пилипенко О.І., Ільїн Д.О. Моделювання динаміки ланцюгового привода, оснащеного деталями з полімерних композитів. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні № 40. Львів, 2006. — С.183-189. 9. Oleg Pilipenko. Synthesis of Chain Drives Based on Dynamic Methods, New Materials and Technologies. Machine Design. Monograph. ISBN 978-86-7892-038-7. Novi Sad, Serbia, 2007. — P.307-314. 10. Oleg Pilipenko. Complex approach to providing of chain drives quality. International virtual Journal for science, technics and innovations for the industry MTM (Machines, Technologies, Materials).Published by Scientific-technical Union of Mechanical Engineering. Year V, Issue 10/2011.ISSN 1313-0226, Sofia, Bulgaria. − P.21-26. 11. Пилипенко О.І. Сучасні технології проектування, конструювання і виготовлення ланцюгових приводів з полімерних композитів. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми сучасних технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком” 19-21.12.2011, Тернопіль — С.20-22. 12. Пилипенко О.І., Полуян А.В. Комплексна оцінка аналізу руху ролика ланцюга за допомогою програмного продукту SolidWorks. Вісник ЧДТУ № 65(2), серія ТН. Чернігів. 2013. 13. Пилипенко О.І., Полуян А.В. Побудова моделей та порівняльний аналіз кінематики ланцюгових передач в металевому та полімерному виконанні. Наукові нотатки ЛНТУ, Випуск 41, Ч.2, Луцьк 2013 — С.96 — 102. 14. http://help.solidworks.com. 15. Пилипенко О.І., Козар І.Ф., Степенко А.П. Пружна монолітна ланка ланцюга. Патент України 23341А. Бюл. № 4, 31.08.98.