Деякі особливості синтезу 2-D і 3-D компонувань технологічних систем безперервної дії

Автори: 
О. Недашковський, Р. Грубка, Д. Михайлов, І. Петряєва, М. Петров, О. Михайлов

О. Недашковський1, Р. Грубка2, Д. Михайлов2, І. Петряєва2, М. Петров2, О. Михайлов2

  1. Сніжнянський машинобудівний завод
  2. Донецький національний технічний університеткафедра технології машинобудування

На підставі виконаного аналізу загальних принципів компонування відомих типів тех- нологічних систем розроблені нові принципи створення, проектування та функціону- вання якісно нових високоефективних технологічних систем безперервної дії — поточно- просторових технологічних систем (ППТС). Дані системи відносяться до технологічних систем високої і надвисокої ефективності з 2-D і 3-D компонуванням.

1. Pruteanu O.V. Tehnologia constructiei de masini. Partea 1. Iasi: Junimea, 2005. — 436 p. 2. Radovanovic M. Tehnologija masinogradnje. — Nis: Masinski fakultet Univerziteta u Nisu, 2002. — 328 p. 3. Schey John A. Introduction to manufacturing processes. International Edition, 2000. — 962 p. 4. Taranenko W., Swic A. Technologia ksztaltowania czesci maszyn o malej sztywnosci. — Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005. — 282 p. 5. Кошкин Л.Н. Комплексная автоматизация производственных процессов на базе роторных линий. — М.: Машиностроение, 1972. — 351 с. 6. Автоматические роторные линии / И.А. Клусов, Н.В. Волков, В.И. Золотухин и др. — М.: Маши- ностроение, 1987. — 288 с. 7. Прейс В.В. Технологические роторные машины: вчера, сегодня, завт- ра. — М.: Машиностроение, 1986. — 128 с. 8. Михайлов А.Н. Основы синтеза поточно- пространственных технологических систем непрерывного действия. — Донецк: ДонНТУ, 2002. — 379 с. 9. Михайлов А.Н. Основы теории поточно-пространственных технологических систем // Вестник машиностроения, 1991. № 4. С. 58 — 60. 10. Михайлов А.Н. Поточно-пространственные технологические модули // Механизация и автоматизация производства, 1990, № 1. С. 5 — 8.