Improved Resilience Three Rolling Cutter Drill Using Cad / Cae-Systems

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University

У даній статті розглядаються типові конструкції кріплення твердосплавних зубців до корпусу шарошки у трьохшарошкових долотах. Запропонована нова конструкція посадки породоруйнуючого елемента у шарошку, яка покращує якість закріплення зубка при менших напруженнях у з’єднанні. Проаналізовано напружно-деформівний стан запресованого зубка та шарошки у типовій конструкції та модернізованій за допомогою CAD/CAE системи.

1. Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горнах пород и породоразрушающий буровой инструмент. —Учеб. пособие для вузов.- Тюмень: Изд-во “Нефтегазовій университет” . 2007. — 238 с. 2. Компас −3D V14.Руководство администратора. 3. Кремлев В.И. Повышение долговечности буровых шарошечных долот на основе совершенствования технологии сборки и упрочнения шарошек с твердосплавными зубками: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к-та техн. наук. 05.02.08 / Самарский государственный технический университет. — Самара, — 2009. — 21с. 4. Патент США № 4705123 МПК4 E 21 B 10/46.. 5. Патент США № 4660660 МПК4 E 21 B 10/52