Особливості проектування та виготовлення широкосмугових вальцьованих гвинтових заготовок

Автори: 
М. Пилипець, В. Васильків

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

У статті запропоновано методику розрахунку конструктивних параметрів неперервно-секторних заготовок, які використовуються для виготовлення широкосмугових гвинтових заготовок методом вальцювання. Наведено результати дослідження впливу геометричних параметрів неперервно-секторних заготовок, температури їх нагріву, змащувальних матеріалів та параметрів інструментів на енергосилові показники процесу формоутворення та конструктивні параметри гвинтових заготовок.

1. Гевко Б.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский — Львов: Выща школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. — 176 с.