Simulation Model of Dynamic Processes During Friction Hardening of the Flat Surfaces

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено імітаційну модель динамічних процесів під час фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей машин.

1. Гурей І.В., Гурей Т.А. Підвищення довговічності напрямних технологічного обладнання фрикційним зміцнення // Вісник НУ “ЛП” Серія “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”, 2011, Вип. 702, с. 19-24. 2. Черных И.В. Simulink. Среда создания инженерных приложений. И.В.Черных — М.: “Диалог-МИФИ”, 2004. — 491 с. 3. Каминская В.В. Станины и корпусные детали металлорежущих станков (расчет и конструирование) / Каминская В.В., Левина З.М., Решетов Л.Н. ; под. ред. Д.Н. Решетова — М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1980. — 363 с.