Thermodynamic Pattern of the Workpiece Machining by the Rheological Imitation Modelling in Deform-3d System

1
Національний університет "Львівська політехніка"

Аналіз теплофізичної реологічної картини різання, реалізованої в системі DEFORM 2D (3D), дозволяє зробити висновок про те, яким чином динамічні показники температурних деформацій впливають на якість оброблюваної поверхні та дослідити вплив термодинамічних показників на напружено-деформований стан заготовки та інструмента. Доведено, що найбільша кількість теплоти, що утворюється внаслідок деформації залишається в стружці (60-80% усієї теплоти різання, а при швидкісних режимах різання понад 90%) і частково поглинається оброблюваною деталлю (до 20- 40% усієї теплоти). І лише 3-5% теплоти спрямовується в інструмент.

1. Paulo Davim J. Machining of Hard Materials — London: Springer, 2011. — 225 р. 2. Базаров И. П. Термодинамика. М.: Высшая школа, 1991, — 376 с. 2. Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов. М: Машиностроение, 1975.- 344 с. 3. Малкин А.Я. Обработка резанием высокопрочных и жаропрочных материалов/ А.Я. Малкин, С.В. Егоров. — М.: НТО Машпром, 1961. — 240 с. 4. Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов. М., «Высшая школа», 1974.- 587 с. 5. Полетика М. Ф. Контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента. М.: Машиностроение, 1969.- 114 с. 6. Резников А. Н. Тепловые процессы в технологических системах / А. Н. Резников, Л. А. Резников.— М.: Машиностроение, 1990. −288 c. 7. Ступницький В.В., Магерус Б.Р. Використання автоматизованого програмного комплексу DEFORM для дослідження температурних та деформаційних параметрів під час різання металів //Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»- Львів.- 2012, № 46.— С. 145-152. 8. Сычев В. В. Дифференциальные уравнения термодинамики. М.: Высшая школа, 1991.- 224 с. 9. Шредингер Э. Статистическая термодинамика. — Ижевск: Изд-во РХД, 1999.- 96 с. 10. Ящерицын П.И. Теория резания /П.И.Ящерицын, Е.Э.Фельдштейн, М.А.Корниевич. — Минск: Новое знание, 2006.- 512 с.