Вибір і призначення системи параметрів поверхневого шару циліндричних крупномодульних зубчастих коліс, що визначають їх експлуатаційні властивості

Автори: 
Е. Мироненко, О. Шелковий, О. Клочко, О. Кравцов

Е. Мироненко1, О. Шелковий2, О. Клочко1,  О. Кравцов3

  1. Донбаська державна машинобудівна академія
  2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  3. Уральский федеральний університет ім. першого Президента Росії Б.М. Єльцина

Розглянуто рішення задачі вибору і призначення системи параметрів поверхневого кулі циліндрових крупномодульних зубчастих коліс, що визначають їх експлуатаційні властивості на основі аналізу їх функціонального призначення і умів експлуатації

1.Технологические особенности обработки крупномодульных закаленных зубчатых колес [Текст] / Н.В. Кравцов, Ю.В. Тимофеев, А.А.Клочко [и др.]; Науч. Ред.. А.А.Пермяков; ВолГТУ — Тольятти: ЗАО «ОНИКС», 2012 — 254 с., ил., табл.; — (Серия: Управление качеством технологических процессов в машиностроении / общ. ред. Ю.М. Соломенцев), ISBN 978-59903090-6-7.2. Инженерия поверхностей деталей / Колл. авт.; под ред. А.Г. Суслова. М.: «Машиностроение», 2008. — 320 с.3. Технология производства и методы методы обеспечения качества зубчатых колес и передач / Под общ. ред. В. Е. Старжинского, М. М Кане. — С-Пб. : Профессия, 2007. — 832 с.4. Тимофеев Ю.В. Научные предпосылки определения условий формирования величин упрочненного слоя при формообразовании крупномодульных зубчатых колес / Ю. В. Тимофеев, А. Н. Шелковой, А. А. Клочко //Вісник Національного технічного університету КПІ: зб. наук. пр. Тематичний випуск: Проблеми механічного приводу. — Київ : НТУ КПІ, 2012. — № 64. — С. 288–293.