Оптимізауція роботи адаптивних вібраційних технологічних машин за критерієм розповюдження вібрації у віброкип’ячому шарі

1
Дрогобицький державний педагогічний університет, інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій кафедра «Машинознавства та основ технологій»
2
Дрогобицький державний педагогічний університет, інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій кафедра «Машинознавства та основ технологій»
3
Інститут інженерної механіки та транспорту, Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено методику керування динамічними параметрами керованих віброприводів, для забезпечення стабілізації глибини проникнення механічних низькочастотних коливань в шари віброкип’ячого сипучого матеріалу робочого органу при власній резонансній робочій частоті адаптивної вібраційної технологічної машини.

1. Членов В.А., Михайлов Н.В. Сушка сыпучих материалов в виброкипящем слое. — М.: Стройиздат, 1967. — 224 с. 2. Членов В.А., Михайлов Н.В. Виброкипящий слой. — М.: Наука, 1972. — 341 с. 3. Блинов А.В. Внешний теплообмен и гидродинамика виброкипящего слоя со свободно плавающими телами: Диссертация канд. техн. наук. Свердловск, 1987. — 186 с. 4. Пат. 105075 UА Україна, В65G 27/24. Спосіб стабілізації швидкості горизонтального вібротранспортування в адаптивних вібраційних машинах. Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. (Україна). — № а201206929; Опубл. 10.04.2014; Бюл. № 7, 8 ст. 5. Пат. 106526 UА Україна, В65G 27/24, (2006.01) Метод стабілізації швидкості вертикального вібротранспортування в адаптивних вібраційних технологічних машинах Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. (Україна). — № а201211925; Опубл. 10.09.2014; Бюл. № 17, 7 ст. 6. Пат. 105859 UА Україна, В65G 27/24, (В65G 27/00) Метод стабілізації в’язкості віброкип’ячого шару в адаптивних вібраційних технологічних машинах. Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. (Україна). — № а201303641; Опубл. 25.06.2014; Бюл. № 12, 7 ст. 7. Пат. 92041 А Україна, B65G27/100. Спосіб стабілізації технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля адаптивних вібраційних технологічних машин. Середа Л.П., Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. (Україна). — № а200806209; опубл. 27.09.2010; Бюл. № 18. — 3 с. 8. 3еленцов Л.К. Влияние рабочей среды на колебания вибрационной установки для объемной обработки деталей // Состояние и перспективы промышленного освоения вибрационной обработки. — Ростов-на-Дону, 1974. -С. 37-41. 9. Франчук В.П. Разработка методов расчета нелинейных динамических систем вибрационных машин с существенным влиянием технологической нагрузки: Автореф. дис... д-ра. тех. наук. — Днепропетровск: 1982. — 40 с. 10 .Блехман И. И. Вибрационная механика. М.: Физматлит, 1994. 400 с. (англ. перевод: Blekhman I. I. Vibrational Mechanics. (Nonlinear Dynamic Effects, General Approach, Applications). Singapore et al: World Scientific Publishing Co., 2000. 510 p.) 11 .Бабичев А.П., Бабичев И.А. Основы вибрационной технологии. — Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ. 1999.- 621с. 12 .Пат. 87776 А Україна, B65В G27/00. Спосіб керування роботою адаптивних вібраційних технологічних машин. Середа Л.П., Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. (Україна). — № а200803685; опубл. 10.08.2009; Бюл. № 15. — 4 с. 13 .Пат. 104108 UА Україна, В06B 1/16. Керований віброзбуджувач. Чубик Р.В., Ярошенко Л.В., Мокрицький Р.Б., Деньщіков О.Ю. (Україна). — № а201302007; Опубл. 25.12.2013; Бюл. № 24, 8 ст.