Розроблення та обґрунтування параметрів віброплити з дебалансним приводом

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розкриваються передумови та етапи створення вібраційної плити з дебалансним приводом. Описана конструкція віброплити та наведено розрахунок її параметрів, що забезпечують необхідні режими роботи.

1. Вибрации в технике: cправочник: [в 6 т.] / под. ред. Э. Э. Лавендела.— М.: Машиностроение, 1981. — Т. 4: Вибрационные процессы и машины. — 509 с. 2. Ланець О. В. Реалізація ефекту Зоммерфельда у вібраційному майданчику з інерційним приводом / О. В. Ланець, Я. В. Шпак, В. І. Лозинський, П. Ю. Леонович // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвід. наук.-техн. зб. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2013. — Вип. 47. — С. 12-28. 3. Назаренко И. И. Прикладные задачи теории вибрационных систем / И. И. Назаренко. — К.: ИСИО, 1993. —216с. 4. Назаренко І. І. Машини для виробництва будівельних матеріалів: підручник / І. І. Назаренко. — К.: КУНБА, 1999 р. — 488 с. 5. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. Т. 3. — 9-е изд., перераб. и доп. под ред. И.Н. Жестковой. — М: Машиностроение, 2006. — 928 с. 6. Справочник машиностроителя: в 3 томах / Под ред. С.В.Серенсена и Н.С.Ачеркана. — Т.3. М. — 1951. — 1098 с.