Подання тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Обсяг тез: 1-2 повні сторінки. Матеріали приймаються тільки робочими мовами конференції (українська, англійська). Основний текст для тез: шрифт – 14, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Усі поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см. Номери сторінок не проставляються. Хімічні формули подаються у форматі ChemDraw, математичні – з використанням вбудованого редактора Microsoft Equation, рисунки – у форматі .jpg або .tiff. Скорочення слів і термінів у назві тез не допускається; скорочення в тексті розшифровуються після першого згадування. У тезах використовується система одиниць СІ.

Структура тез: вступ - короткий опис проблеми та її зв'язок з науковою чи практичною сферами; мета; основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список джерел містить не більше п’яти посилань оформляється відповідно до стандартів бібліографічного опису (ACS). Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [1].

Тези студентів приймаються у співавторстві з науковим керівником, або одноосібні. Кількість авторів – до чотирьох, у тому числі не більше двох керівників.

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АПТЕЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

Червноненко О.Ю., Ковальчук С.В.
Національний університет «Львівська політехніка»,
Kovalchuk.sergiy@gmail.com

Текст, текст, текст ….

  1. Manning, R. Super Organics.Wired,May 2004, pp 176-181.
  2. Diamond, G.; Murphy, V.; Leclerc, M.; Goh, C.; Hall, K.;LaPointe, A. M.; Boussie, T.; Lund, C. Coordination catalysts. US 20020002257 A1, January 3, 2002.

 

Тези подаються у форматі .doc або .docs. Назва файлу перше прізвище автору англ.. мовою, не більше двох тез (напр. Kovalchuk_1, Kovalchuk_2) на електронну скриньку конференції stconfGoodPharma@lpnu.ua. Матеріали проходять обов’язкову перевірку на відсутність плагіату

Участь у конференції та публікація матеріалів конференції безкоштовна!

Усі повідомлення учасників здійснюються у формі усних доповідей тривалістю до 10 хвилин. Відповіді на запитання – 3 хвилини.

Теми доповідей будуть повідомлені у другому інформаційному листі у повній Програмі конференції.

Підтвердження про отримання та готовність прийняти до публікації матеріалів буде повідомлено електронною поштою.