сепаратизм

Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах

Досліджено вплив сепаратизму на міжнародно-політичне становище держав світу. Проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення сепаратизму, досліджено проблематику дефініювання явища, з’ясовано основні причини сепаратистських тенденцій, виокремлено форми їхніх проявів. Висвітлено стан наукової розробки проблеми у працях вітчизняних і закордонних дослідників.

Досліджено роль міжнародних організацій та інших міжнародних акторів у боротьбі з проявами сепаратизму

On aggressive policy in a state ruling of Russia against Ukraine (historical legal aspect)

The author analyses the contemporary political activity of Russian Federation state rulers and its aggressive character forwarded against the Ukraine. Modern politically strategic activity of Russian authorities is a direct threat to national security, sovereignty and independence of Ukraine.

Територіальний підхід до врегулювання етнополітичних сепаратистських конфліктів

Досліджено територіальний підхід до врегулювання етнополітичних сепаратистських конфліктів, різні види територіальних механізмів. Розглянуто необхідність застосування принципу визнання етнічних відмінностей. Вивчено погляди дослідників щодо можливих негативних та позитивних наслідків застосування територіального підходу. Територіальні механізми проаналізовано відповідно до критеріїв ефективності.