чутливість

Вплив рпн на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі

Досліджено вплив пристрою РПН на ідентифікацію виткових замикань у силових багатообмоткових трансформаторах.

Детальний аналіз елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансу

Виконано числовий аналіз оптичних характеристик елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансу, залежно від його геометричних параметрів, джерела зовнішнього опромінення та показника заломлення навколишнього середовища. Отримано оптимальні геометричні параметри сенсорного елемента для досягнення максимальної чутливості сенсора. Виготовлено та досліджено макет сенсорного елемента. Між експериментальними та теоретичними результатами добра кореляція.

Аналіз реєстраційних можливостей сейсмічних станцій Архангельської сейсмічної мережі

На основі даних про світові землетруси, зареєстровані протягом чотирьох років експлуатації, проведено оцінку чутливості сейсмічних станцій Архангельської сейсмічної мережі. Виявлено просторовий розподіл чутливості при реєстрації землетрусів у різних діапазонах епіцентральних відстаней і азимутів, уточнено дані про технічні параметри реєстрації сейсмічних станцій.
 

Методи зменшення параметричної чутливості електроприводу векторним керуванням

Розглядається проблема параметричної чутливості електроприводу з векторним керуванням. Запропоновано аналітичний метод дослідження чутливості систем з такими електроприводами. На підставі використання результатів математичного моделювання, отриманих із застосуванням вказаного методу, та запропоновано рекомендації щодо зменшення параметричної чутливості. Запропоновано ефективний метод ідентифікації параметрів асинхронного двигуна.