відцентрова помпа

Моделювання режимів системи асинхронних відцентрових агрегатів багатоагрегатної помпової станції з послідовним сполученням помп

На підставі чинних нормативних документів щодо трубопровідного транспорту показано необхідність  системного підходу до вивчення процесів, які відбуваються в технологічних комплексах помпових станцій магістральних трубопроводів та їхніх систем електропостачання. Розроблення ефективних систем керування такими комплексами з метою зменшення енергоспоживання передбачає всебічний аналіз поточних та прогнозування як усталених, так і динамічних режимів шляхом одночасного дослідження їхніх підсистем як єдиного цілого.

Динамічні режими синхронного електроприводу з відцентровим гідравлічним навантаженням помпової станції

Проведено аналіз сучасного стану моделювання електроприводу помпових станцій у комплексі з його відцентровим гідравлічним навантаженням. Виявлено, що переважна більшість досліджень зосереджена або на моделюванні та розробленні автоматичних систем керування асинхронного електроприводу помп, або на оптимізації показників роботи станцій в цілому. Крім того, зазвичай лише одна з підсистем помпової станції (чи електроприводного помпового агрегату) моделюється з достатньою деталізацію: або електромагнітна, або гідравлічна.

Динамічне моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпової станції

Проаналізовано сучасні тенденції моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпових станцій. Виявлено, що переважно застосовується гранично спрощений підхід до представлення одної з нерозривно пов’язаних підсистем (гідравлічної чи електромеханічної), що значно звужує можливості комплексного аналізу процесів, які відбуваються в окремих її елементах.  Моделі, побудовані на таких засадах, можуть ефективно застосовуватись для вирішення вузькоспеціалізованих задач і не завжди дають достатнє уявлення про стан і режими усіх елементів підсистем.

Моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпової станції

Здійснено аналіз сучасного стану моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпових станцій. Виявлено, що переважна більшість математичних моделей не дає можливості зі збалансованим ступенем деталізації враховувати особливості процесів помпування та споживання рідини одночасно.  Проведені дослідження  дають підстави зробити висновок про неможливість представлення у загальному випаду відцентрового гідравлічного навантаження у вигляді моменту опору з "вентиляторною" механічною характеристикою під час моделювання роботи електроприводу.