пристрій

Мобільна система для просторової орієнтації людей з вадами зору

На основі аналізу існуючих систем для допомоги незрячим людям орієнтуватися у просторі виникло розуміння щодо створення нової системи, яка мала б зовсім інший підхід до взаємодії незрячого користувача з існуючим світом. Така система, маючи функцію голосового повідомлення, надає незрячій людині інформацію, і цим допомагає їй орієнтуватися у просторі. Існуючі підходи акцентують увагу на подачі звукових сигналів, які дають можливість лише перенаправляти людину у певному напрямку, забороняти чи дозволяти рух.

Development and investigation of device for processing polymer materials by 3D-printing method

The analysis of the current state of 3d industry and prospects for its future. In the work, calculations were made and graphs of dependence were obtained, which influence the work of the auger and the installation itself. A new method of printing parts with polymer granules is described and the principle of operation of the equipment used is described. The picture of the working installation with the main components and the method of its attachment on a 3D printer is presented.

Портативна система відбору проб рідких атмосферних опадів

У роботі розглянуто можливість визначення постійних та випадкових джерел забруднення навколишнього середовища за рівнем забрудненості рідких атмосферних опадів. Окреслено проблематику забору проб рідких атмосферних опадів та моніторингу концентрації забруднень за часом випадіння атмосферних опадів. Обґрунтовано доцільність розробки портативної системи, що дозволяє здійснювати забір проб рідких атмосферних опадів у автономному режимі в різних часових інтервалах та періодах випадіння дощу, незалежно від місця його встановлення.

Ways of Improvement of Operational Efficiency of Hopper Devices

The operation of hopper devices, which are used in industry, civil engineering, agriculture and transport, is analyzed on the article. The external factors, which influence the process of charging, storing and discharging of loose cargo (freights) from hopper tanks, are overviewed. The subject of research of presented paper is the improvement of mechanisms of fracturing of products hangs-up (bridges) in hoppers at the stage of designing and setting up of hopper devices.