Universal expression of energy

Енергія руху

Показано, що рух супроводжується енергією і ко-енергією, які невіддільні одна від одної. У лінійному середовищі вони дорівнюють одна одній, тому заступають одна одну. У нелінійному середовищі вони різні, і кожна з них виконує свої функції. Запропоновано універсальний вираз коенергії фізичної системи. Поняття кінетичної енергії у варіаційні принципи не вписується. Приклади стосуються електромаґнетного поля і релятивістської теорії ґравітації. Спростовано парадокс поперечної і поздовжньої релятивістських мас.