kinetic co-energy

Симетрія енерґії

Виходячи з принципу симетрії, запропоновано універсальний вираз енерґії фізичної системи. Якщо прийняти за арґумент узагальнену координату, то приходимо до потенціальної енерґії, якщо узагальнену швидкість, то – до кінетичної ко-енерґії. Поняття кінетичної енерґії тут, як і у варіаційних принципах, не діє. Приклади стосуються електромаґнетного поля, електромаґнетних кіл і механіки зосереджених мас. Концепції ко-енерії надається фізичне значення (характеристика).

Енергія руху

Показано, що рух супроводжується енергією і ко-енергією, які невіддільні одна від одної. У лінійному середовищі вони дорівнюють одна одній, тому заступають одна одну. У нелінійному середовищі вони різні, і кожна з них виконує свої функції. Запропоновано універсальний вираз коенергії фізичної системи. Поняття кінетичної енергії у варіаційні принципи не вписується. Приклади стосуються електромаґнетного поля і релятивістської теорії ґравітації. Спростовано парадокс поперечної і поздовжньої релятивістських мас.