asymptotic stability

Оптимізація параметричного балансного модулятора на основі частотного символьного методу

Розглянуто застосування частотного символьного методу аналізу усталених режимів лінійних параметрич­них кіл до розв’язування оптимізаційної задачі за умови контролю їх асимптотичної стійкості. Наведено резуль­тати оптимізації параметричного балансного модулятора.

Аналіз позитивності та стійкості дискретних та неперервних в часі нелінійних систем

Досліджується позитивність та асимптотична стійкість нелінійних систем, часові залежності яких є  дискретними або неперервними. Встановлено достатні умови позитивності та асимптотичної стійкості нелінійних систем. Запропоновані тести на стійкість базуються на розширені методу О.Ляпунова для позитивних нелінійних систем. Ефективність цих тестів демонструється на прикладах.