sensor of icing

Вимірювальний перетворювач системи технічного діагностування ожеледотуворення на повітряних лініях розподільних електричних мереж

Одна з основних причин, що призводять до технологічних порушень у роботі повітряних ліній розподільних електромереж на території України – це ожеледно-вітрові явища. Серед активних способів захисту найбільшого розповсюдження отримала плавка ожеледі електричним струмом, що перевищує тривало допустимі значення і дозволяє швидко звільняти від ожеледно-паморозевих відкладень проводи та троси повітряних ліній.