hypothesis

ТЕОРІЯ ВЗАЄМОДІЇ У ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Стаття присвячена дослідженню та обґрунтуванню авторської теорії взаємодії у інноваційних процесах. Автором доведена необхідність перегляду положень сучасних теорій в сучасних умовах, оскільки вони ускладнюють можливості та призводять до неефективності використання для здійснення інноваційних процесів на різних рівнях. Розвиток інноваційного процесу визначається показниками налагодження взаємодії між етапами та учасниками інновацій.

Застосування методів розпізнавання випадкових сигналів у прикладних задачах

При вирішенні прикладних задач розпізнавання у галузях радіолокації, радіометеорології, радіомоніторингу та медичної діагностики інформація про розпізнавані об'єкти подається у формі випадкових сигналів, що одержуються за допомогою відповідних фізичних датчиків сигналів. Різні типи випадкових сигналів, які пропонуються для розпізнавання в прикладних задачах, визначають необхідність використання різних імовірнісних моделей для опису сигналів, що приводить до різних методів розпізнавання сигналів.