power source

Резонансний інвертор напруги як джерело потужності

Проаналізовано режим роботи резонансного інвертора напруги на змінне навантаження, близький до режиму джерела потужності. Для зменшення варіації потужності   в навантаженні запропоновано метод формування потужнісної навантажувальної характеристики резонан­сного інвертора шляхом забезпечення  одинакових додатних та від’ємних відхилень його потужності від номінального значення. Розроблено методику розрахунку резонансного інвертора з розімкненою структурою як джерела потужності.