Electrical machine

Особливості побудови багато¬рівневих систем технічної діагностики електричних машин

Розроблено структуру інтелектуальної розподіленої багаторівневої системи технічної діагностики електротехнічного обладнання, яка реалізує такі принципи: розподіл обчислювальних ресурсів між різними рівнями для забезпечення необхідної періодичності вимірювань та обробки сигналів, групування діагностичної інформації по ієрархічному принципу, класифікація інформації за критичністю для оптимізації інформаційного обміну.