phase detection.

Стан та перспективи розвитку комп’ютеризованих систем контролю топології поверхні

У статті описано комп’ютеризовану систему контролю топології об’єкту на базі інтерферометра білого світла. Подано основні теоретичні відомості оптичної інтерферометрії та наведено математичну модель інтерферограми. Проведено огляд та порівняльний аналіз методів реконструкції топології поверхні із інтерферограми білого світла, визначено їх основні переваги та недоліки, а також сформульовано завдання щодо розвитку комп’ютеризованих систем.