Electromagnetic circuit theory

Колові математичні моделі електротехнічних пристроїв

Виходячи з основних положень теорії електромаґнетних кіл, пропонується загальний підхід до побудови чотирьох видів колових математичних моделей електротехнічних пристроїв, кожна з яких має своє призначення. Показано, що при однакових допущеннях їхні дискретні аналоги суттєво відрізняються.