Three-dimensional pulse electro¬magnetic field

Умови застосування асимптотичного метода розрахунку електромагнітного поля в системі струмовий контур-електропровідне середовище

Проведено дослідження умов застосування набли­женого методу розрахунку тривимірного імпульсного електромагнітного поля довільного контура зі струмом, розташованого поблизу плоскої поверхні електропровідного тіла. Показано, що кожний член асимтотичного розкладання обчислюється з певною похибкою, у зв’язку з чим він має власну мінімальну граничну частоту. Отримано оцінку гранічних частот та встановлено відповідні проміжки часу від початку імпульса в залежності від номера члена ряду і обраної припустимої його похибки.