induced current

Дослідження ефективності транспозиції екранів трифазних кабельних ліній з урахуванням взаємного розташування кабелів

У роботі розглядається методика, яка дозволяє оцінити величини струмів на екранах кабелів та вибрати способи злучення та уземлення екранів. Для лосягнення вказаної мети необхідно розробити математичну модель, виконати чисельні розрахунки для моделювання та перевірки ефективності транспозиції екранів з урахуванням їх взаємного розташування.

Умови застосування асимптотичного метода розрахунку електромагнітного поля в системі струмовий контур-електропровідне середовище

Проведено дослідження умов застосування набли­женого методу розрахунку тривимірного імпульсного електромагнітного поля довільного контура зі струмом, розташованого поблизу плоскої поверхні електропровідного тіла. Показано, що кожний член асимтотичного розкладання обчислюється з певною похибкою, у зв’язку з чим він має власну мінімальну граничну частоту. Отримано оцінку гранічних частот та встановлено відповідні проміжки часу від початку імпульса в залежності від номера члена ряду і обраної припустимої його похибки.