output power

Непряме визначення енергетичних показників і потужності на валу асинхронного двигуна

Представлено метод непрямого визначення енергетичних показників та потужності на валу асинхронного двигуна (АД). Показано, що застосування даного методу дозволяє оцінити енергетичну ефективність роботи АД без вилучення його із технологічного процесу при мінімальній можливій інформації про параметри електроприводу (ЕП) і в умовах практичної неможливості використання силового обладнання для створення спеціальних режимів роботи і тестових впливів.