nonlinear system

Модель нейронної схеми слідкуючого керування нелінійними динамічними системами неперервного часу

Запропоновано модель нейронної схеми, призначеної для слідкуючого керування невідомими нелінійними динамічними системами. Для опису моделі використано диференційне рівняння першого порядку із змінною структурою і вихідне рівняння. Модель дає можливість досягати скінченного часу збіжності до робочих станів і обмеженої похибки слідкування. Вона не потребує навчання у режимі офлайн. Для мінімізації похибки відслідковування траєкторії об'єкта модель використовує лише виходи системи і об'єкта.

Синтез нечіткого резулятора для нелінійної динамічної системи зі змінними коефіцієнтами

У даній статті спочатку описано загальний підхід до синтезу регуляторів нелінійних систем. Наведені теоретичні викладки спочатку застосовано для синтезу регуляторів лінійних систем. В такому випадку модель об’єкта буде однаковою в усіх підсистемах сімейства. У випадку  нелінійних систем наведено підхід до синтезу регуляторів, що забезпечують бажану поведінку системи як у випадку сталих так і змінних параметрів. Також розглянуто випадок, коли регулятор, синтезований для однієї з підсистем, забезпечує її нестійку поведінку.