fractional

Додатні дробові та конічні дробові лінійні системи

У статті розглянуто додатні дробові та  конічні дробові неперервні та дискретні лінійні системи. Наведено достатні умови для досяжності таких систем. Встановлено необхідні та достатні умови для додатності та асимптотич­ної стабільності  неперервних  у  часі лінійних систем. Сформульовано та розв’язано проблему реалізації додатних дробових неперервних у часі систем.

Додатні дробові та конічні дробові лінійні системи із затримкою

У статті розглянуто додатні та конічні дробові неперервні та дискретні в часі лінійні системи. Наведено достатні умови для досяжності таких систем. Встановлено необхідні та достатні умови для додатності та асимптотичної стабільності неперервних у часі лінійних систем із затримкою. Сформульовано та розв’язано проблему реалізації додатних дробових неперервних у часі систем.

Досяжність і спостережність дробових додатніх електричних кіл

Встановлено необхідні й достатні умови досяжності й спостережності дробових додатніх неперервних в часі лінійних електричних кіл. Ефективність запропонованих умов демонструється на прикладах електричних кіл.