finite element method.

Радіочастотні резонанси у голові людини

Для сертифікації побутових радіопристроїв на відповідність гранично допустимим нормам випро­міню­вання використовують розрахунок поля у фантомі голови людини для визначення питомого коефіцієнту поглинання електромагнітної енергії. Ми припустили, що особливості побудови тканин голови можуть підтримувати специфічні резонанси і, таким чином, впливати на розподіл поля та, відпо­відно, на питомий коефіцієнт поглинання електро­магнітної енергії.

Анатомічно реалістичний b-rep фантом голови людини для дослідження ефектів двч–увч випромінювання

Обчислювальні фантоми тіла людини є незамінними інструментами дозиметрії іонізуючих та неіонізуючих випромінювань для розрахунку та оцінки біологічних ефектів опромінення. Окрім того, технології медичної візуалізації та алгоритми реконструкції зображень використовують обчислювальні фантоми для тестування та оптимізації. Метою даного дослідження є розробка нового анатомічно-реалістичного фантому у граничному представленні (B-Rep) для дослідження розподілу фізичних полів у голові людини.