numerical experiment.

Методика розрахунку асин¬хронних машин з коротко¬замкненим ротором з використанням універсаль¬ного параметричного гене¬ратора скінчено-елементної моделі магнітного поля

Розроблено методику числового аналізу асинхронних машин з короткозамкненим ротором із зубцями довільної форми з використанням універсально параметричного генератора скінченно-елементних моделей магнетного поля. При цьому застосовуються вбудовані математичні програмні пакети з інтегрованою бібліотекою EMLib, розробленою авторами, що використовує динамічні посилання. Параметричний генератор забезпечує створення послідовності моделей асинхронної машини для числового екперименту.