IPTV

Моделі та механізми балансування IPTV VoD трафіку

Запропоновано моделі балансування трафіку IPTV VoD для оцінки існуючих механізмів балансування. Проведено аналіз кожного з цих механізмів за допомогою моделі IPTV трафіку.