tooth zones

Розрахунок електромагнітних процесів турбогенератора з еквівалентними зубцевими зонами статора і ротора в режимі неробочого ходу

На основі рівнянь Максвелла в потенціалах проведено розрахунок електромагнітних процесів у рухомих і нерухомих зонах поперечного перерізу турбогенератора у перетвореній і фізичній системах координат для режиму неробочого ходу. Показано, що використання методу еквівалентування зуб­цевих зон пристрою суцільними анізотропними середовищами та нехтування систем координат, у яких розглядається процес у польових математичних мо­­делях, приводить до спотворення реальних елек­тро­магнітних явищ.