wireless sensor networks.

Уточнений розв’язок границі Рао-Крамера у задачах TOA/RSS локалізації

У цій статті розглядається проблема оцінки нижньої границі середньоквадратичної похибки локалізації об’єктів у сенсорних мережах на підставі методів вимірювання відстані. Аналіз існуючих розв’язків нерівності Рао-Крамера при локалізації об’єктів на основі вимірювання часу приходу сигналу або його відносного загасання показав розходження між аналітичним рішенням та результатами моделювання. Таким чином, використовуючи точніше стохастичного моделювання, нова нижня границя похибки локалізації запропонована у цій статті.